Search results

Records found: 19  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0001366 xcla^"
 1. Čas války a hranice imunity / Bystřický, J. - Zbořil, Z..    Matějka, Dobroslav.XXVII/7 (2003), s. 4-5.Mezinárodní politika.
  article

  article

 2. Eurojust - evropská jednotka pro justiční spolupráci / Pavel Zeman.    12/2 (2008), s. 14-22.Trestní právo.
  article

  article

 3. Eurojust v boji proti terorismu / Anna Richterová.    Státní zastupitelství.roč. 14, (2016), č. 4, s. 57-60.
  article

  article

 4. Evropská unie, národní státy a bezpečnost / Petr Rožňák.    Právo a bezpečnost.roč. (2019), č. 1, s. 62-73.
  article

  article

 5. Germany and European security and defence cooperation : the Europeanization of national crisis management policies? / Eva Gross.    Barth, Magne.38/4 (2007), s. 501-520.Security dialogue.
  article

  article

 6. Kdo s kým, kdy a jak : tři evropské velmoci se dohodly na možné podobě vojenské spolupráce v rámci EU / Stuchlík, J..    Přikryl, Jan.49 (2003), s. 19.Ekonom.
  article

  article

 7. Knowns and unknowns in the "war on terror" : uncertainty and the political construction of danger / Christopher Daase, Oliver Kessler.    Barth, Magne.38/4 (2007), s. 411-431.Security dialogue.
  article

  article

 8. "Kvalitativní" podmínky zločinu agrese : leadership clause a pojem zjevnosti / Milan Lipovský.    Jurisprudence.Roč. 28, (2019), č. 1, s. 19-28.
  article

  article

 9. Lidská práva v boji proti terorismu : mezinárodněprávní aspekty / Pavel Šturma.    Jasná, Eva.5/12 (2006), s. 349-355.Trestněprávní revue.
  article

  article

 10. Národní a mezinárodní právní prostředky boje proti terorismu v kontextu mezinárodního semináře "Mezinárodní spolupráce v oblasti boje proti terorismu - vyšetřovací metody a problematika dokazování" / Kateřina Brychtová.    12/5 (2008), s. 10-16.Trestní právo.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.