Search results

Records found: 20  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0001080 xcla^"
 1. Bankovní regulace v meziválečném Československu / Kopecký, O..    Kočárník, Ivan.51/5 (2001), s. 280-298.Finance a úvěr.
  article

  article

 2. Bankovní záruka a ručení / Lochmanová, L..    Univerzita Palackého.146-150.Acta Universitatis Palackianae Olomucensis.
  article

  article

 3. Banky a jejich omyly / Eva Janečková.    14/5 (2006), s. 180-185.Právní rozhledy.
  article

  article

 4. Bič na zahraniční vklady? / Pečinková, I..    Přikryl, Jan.28 (2003), s. 36-37.Ekonom.
  article

  article

 5. Československé banky a mezinárodní úvěrový trh / Jaroslav Pátek.    Hájek, Jan.20 (1992), s. 113-126 : tab..Hospodářské dějiny.
  article

  article

 6. K vybraným otázkám omezení povinnosti banky zachovávat bankovní tajemství / Grulich, T..    9/11 (2001), s. 515-525.Právní rozhledy.
  article

  article

 7. Komise pro cenné papíry - její postavení v rámci ústředních orgánů státní správy ČR / Zdenka Hudcová.    Univerzita Palackého.67-72.Acta Universitatis Palackianae Olomucensis.
  article

  article

 8. Kudy vedla cesta do pekel : úvěry spřízněným osobám a špatná konstrukce (a funkce) bankovního dozoru jsou zřejmě hlavní příčinou krachu většiny malých bank / Szirmai, E..    Přikryl, Jan.27 (2003), s. 32-33.Ekonom.
  article

  article

 9. Nakládání vkladatelů s jejich vklady / Lisse, L..    9/11 (2001), s. 525-534.Právní rozhledy.
  article

  article

 10. Od jednoty k drahotě? Banky v členských státech EU musí sjednotit poplatky za vnitrostátní a zahraniční platební styk / Pečinková, I..    Přikryl, Jan.28 (2003), s. 35.Ekonom.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.