Search results

Records found: 6  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0000719 xcla^"
 1. Banský poriadok pre Idriju z roku 1580 / Eva Michalenková.    Soukup, Ladislav.35 (2000), s. 85-103.Právněhistorické studie.
  article

  article

 2. K některým otázkám archivů a archivnictví v ČSR / Stanislav Šisler.    Univerzita Karlova. (1991), s. 83-97.Z pomocných věd historických IX.
  article

  article

 3. Pernštejnské pečeti v archivech severní Moravy a Slezska do roku 1526 / Karel Müller.    Pernštejnové v českých dějinách. (1995), s. 315-322.Pernštejnové v českých dějinách.
  article

  article

 4. Právo veřejnosti na dokumenty v USA a ve Francii : soudobé historické prameny a proměna role veřejných archivů ve 21. století / Mikuláš Čtvrtník.    Český časopis historický.roč. 115, (2017), č. 4, s. 959-982.
  article

  article

 5. Rehabilitace, restituce a archiv / Karel Křesadlo.    Muzeum Vysočiny (Jihlava, Česko.IX (1994), s. 294-296.Vlastivědný sborník Vysočiny.
  article

  article

 6. Státní oblastní archiv v Plzni : (z historie dokumentačního vědeckovýzkumného ústavu) / Vladimír Bystrický.    Státní oblastní archiv (Plzeň.1 (1995), s. 237-285 : 3 fotogr., 1 příl..Západočeský historický sborník. [Díl] 1.
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.