Search results

Records found: 76  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0000685 xcla^"
 1. Achillovy paty sportovních arbitráží / Luděk Lisse.    Právní rádce.roč. 27, (2019), č. 5, s. 44-49.
  article

  article

 2. Arbitrabilita v pracovněprávních sporech / Luděk Lisse.    Bažantová, Ilona.17/2 (2008), s. 2-18.Obchodní právo.
  article

  article

 3. Arbitrážní centra z pohledu právní teorie a praxe / Karel Střelec.    Bažantová, Ilona.15/4 (2006), s. 13-24.Obchodní právo.
  article

  article

 4. Autonomie vůle v mezinárodní arbitráži / Petra Myšáková.    Svoboda, Zdeněk.16/4 (2008), s. 41-47.Právní rádce.
  article

  article

 5. Český kříženec dobrovolného a povinného rozhodčího řízení / Petr Zima.    Svoboda, Zdeněk.14/5 (2006), s. 28-31.Právní rádce.
  article

  article

 6. Doménové spory a náhrada nákladů ADR / Ivo Heger.    Hamuľák, Ondrej.Právo duševního vlastnictví v současnosti.Vol. 9, (2014), Suppl. 2, s. 35-42.
  article

  article

 7. Druhá instance v rozhodčím řízení / Bělohlávek, A. J..    IV/6 (2003), s. 5-7.Právní zpravodaj.
  article

  article

 8. Efektivita a rychlost řešení sporů v rozhodčím řízení před RS při HK ČR a AK ČR v porovnání se zahraničními rozhodčími institucemi / Marie Moravcová, Petr Dobiáš.    Obchodní právo.roč. 26, (2017), č. 6, s. 213-220.
  article

  article

 9. Efektivita rozhodčího řízení / Martin Maisner.    Bulletin advokacie.roč. (2018), č. 9, s. 46-50.
  article

  article

 10. Evropské právo v řízení před mezinárodními rozhodci / Veronika Hradilová.    16/4 (2008), s. 138-141.Právní rozhledy.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.