Search results

 1. Nové znění skutkové podstaty trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 201 trestního zákona. (1. část) / Jiří Říha.    Blanický, Ivan.2 (2007), s. 30-37.Bulletin advokacie.
  article

  article

 2. Nové znění skutkové podstaty trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 201 trestního zákona. (2. část) / Jiří Říha.    Blanický, Ivan.3 (2007), s. 32-40.Bulletin advokacie.
  article

  article

 3. Ženy a alkoholismus / Jana Bartošová.    Peroutková, Věra.9/6 (2007), s. 6-11.Právo a rodina.
  article

  article