Search results

Records found: 21  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0000127 xcla^"
 1. Advokácia v judikatúre Eúropského súdného dvora / Ernest Valko.    Česká advokátní komora.331-392.XV. Karlovarské právnické dny.
  article

  article

 2. Advokát a právo Evropské unie / Sedemund, J..    Blanický, Ivan.5 (2003), s. 73-79.Bulletin advokacie.
  article

  article

 3. Advokát, klient a peníze / Daniel Patěk.    Svoboda, Zdeněk.13/9 (2005), s. 12-17.Právní rádce.
  article

  article

 4. Co přinesla poslední novela zákona o advokacii / Dana Ondrejová.    11/5 (2006), s. 15-19.Trestní právo.
  article

  article

 5. Česká advokacie ve světle právních předpisů z let 1868-1914 a jejich dobového výkladu / Stanislav Balík, ml..    Soukup, Ladislav.33 (1993), s. 97-116.Právněhistorické studie.
  article

  article

 6. Český advokát v řízení před soudy Evropské unie / Mojmír Ježek.    Blanický, Ivan.6 (2005), s. 16-20.Bulletin advokacie.
  article

  article

 7. Evropský advokát / Chudáčková, M..    Blanický, Ivan.8 (2002), s. 17-29.Bulletin advokacie.
  article

  article

 8. Implementácia judikatúry Európského súdného dvora : dopady na justíciu, advokáciu a legislatívu / Kičinová, E..    XII/6 (2003), s. 13-18, 31.Evropské a mezinárodní právo.
  article

  article

 9. Implementácia práva EÚ vo vzťahu k advokátom v podmienkach právneho poriadku Slovenskej republiky / Matrková, K..    XIII/2 (2004), s. 44-47.Evropské a mezinárodní právo.
  article

  article

 10. Individuální žalobci před Evropským soudním dvorem; několik zamyšlení nad aktuálním vývojem / Bobek, M..    Arnold, Rainer.7/6 (2003), s. 1-8.Evropské právo.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.