Search results

 1. Adaptace pracovníků v organizaci XY [rukopis] / Anna Lakomá.    2019 . 99 s. (114 990 znaků)
  book

  book

 2. Civilizace a civilizační analýza v díle Shmuela Eisenstadta [rukopis] / Lukáš Brýdl.    2012 . 69
  book

  book

 3. Čtení a čtenářství vysokoškoláků [rukopis] / Bára Feberová.    2019 . 159 s. (229 840 znaků)
  book

  book

 4. Etika kopírování v sociologické perspektivě [rukopis] / Hana Prucková.    2016 . 98
  book

  book

 5. Fluktuace zaměstnanců v organizacích neziskového sektoru [rukopis] / Kateřina Matoušková.    2020 . 167 s. (210 745 znaků)
  book

  book

 6. Formy sociální klasifikace [rukopis] / Pavlína Hlobilová.    2006
  book

  book

 7. Funkce vzdělání v moderní společnosti [rukopis] / Veronika Horáková.    2014 . 68
  book

  book

 8. Hodnocení pracovníků [rukopis] / Dagmar Vahalová.    2017 . 94 s. (107 752 znaků)
  book

  book

 9. Jednotná v rozmanitosti [rukopis] / Petr Hlávka.    2017 . 86 s. (129 786 znaků s mezeram
  book

  book

 10. Kde je feministické hnutí? Případ České republiky [rukopis] / Petr Vidomus.    2007
  book

  book