Search results

Records found: 14  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth m0209729 xcla^"
 1. Co přinesl trestní zákoník v oblasti postihu drogové kriminality / Petr Zemna, Michaela Štefunková, Ivana Trávníčková.    Trestněprávní revue.roč. 16, (2017), č. 1, s. 12-16.
  article

  article

 2. Diskusní setkání České národní skupiny Mezinárodní společnosti pro trestní právo / Zdeněk Karabec, Petr Zeman.    11/10 (2006), s. 3-5.Trestní právo.
  article

  article

 3. Drogy a kriminalita : komplikovaný vztah se závažnými důsledky / Petr Zeman.    Kriminalistika.Roč. 47, (2014), č. 1, s. 1-9.
  article

  article

 4. Charakteristika a trendy drogové kriminality v ČR / Petr Zeman.    12/1 (2007), s. 10-16.Trestní právo.
  article

  article

 5. Možnosti postihu projevů rasové nesnášenlivosti podle zákona o přestupcích / Zeman, P..    7/6 (2002), s. 6-11.Trestní právo.
  article

  article

 6. Odraz trestní politiky po roce 1990 ve vývoji důkazního práva / Petr Zeman.    Jasná, Eva.7/3 (2008), s. 69-80.Trestněprávní revue.
  article

  article

 7. Ochranné léčení během výkonu trestu odnětí svobody : možnosti a úskalí / Šárka Blatníková, Petr Zeman.    Trestněprávní revue.roč. 18, (2019), č. 6, s. 127-134.
  article

  article

 8. Pachatelé sexuálních trestných činů a zacházení s nimi : současné problémy z pohledu výzkumu / Šárka Blatníková, Petr Zeman.    Trestněprávní revue.(2013), Roč. 12, č. 4, s. 95-99.
  article

  article

 9. Registrace sexuálních delikventů - nástroj k ochraně společnosti nebo slepá ulička? / Šárka Blatníková, Petr Zeman.    Trestní právo.Roč. 19, (2015), č. 2, s. 4-14.
  article

  article

 10. Soukromoprávní odpovědnost za škodu na zdraví způsobenou v rámci poskytování zdravotní péče / Zeman, P..    Havlíček, Karel.6/12 (2002), s. 12-16.Zdravotnictví a právo.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.