Search results

Records found: 17  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth m0200707 xcla^"
 1. Drogy a drogové závislosti (pokračování) / Hana Vykopalová.    Havlíček, Karel.3/1 (1999), s. 21-24.Zdravotnictví a právo.
  article

  article

 2. Drogy a kriminalita / Vykopalová, H..    Univerzita Palackého.299-306.Acta Universitatis Palackianae Olomucensis.
  article

  article

 3. Etiologie a prevence kriminality / Hana Vykopalová.    Univerzita Palackého.185-190.Acta Universitatis Palackianae Olomucensis.
  article

  article

 4. Eutanazie - diskutovaný problém společnosti / Hana Vykopalová.    Musil, Jan.3 (1999), s. 230-235.Kriminalistika.
  article

  article

 5. Kriminalita a viktimologické výzkumy / Vykopalová, H..    Univerzita Palackého.229-233.Acta Universitatis Palackianae Olomucensis.
  article

  article

 6. Mobbing jako forma šikanování na pracovišti / Hana Vykopalová.    Havlíček, Karel.3/10 (1999), s. 15-19.Zdravotnictví a právo.
  article

  article

 7. Monografie Jána Cecha "Úvod do policajnej psychológie" / Vykopalová, H..    Winterová, Alena.48(5) (2000), s. 347-350.Právní praxe.
  article

  article

 8. Násilí a kriminalita v kontextu některých duševních poruch / Vykopalová, H..    Havlíček, Karel.4/1 (2000), s. 12-15.Zdravotnictví a právo.
  article

  article

 9. Násilí na dětech / Hana Vykopalová.    Havlíček, Karel.3/9 (1999), s. 16-20.Zdravotnictví a právo.
  article

  article

 10. Násilí na seniorech / Vykopalová, H..    Vokuš, Jiří.2 (2001), s. 13-17.Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí.
  article

  article