Search results

Records found: 24  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth m0195112 xpca^"
 1. Aktuální problémy postpenitenciární péče z pohledu sociálního kurátora na úrovni okresu (kraje) v České republice / Anneta Zingopisová ; vedoucí diplomové práce Marie Vanduchová.    Olomouc :  [vl. nákl.],  1997 . 75 s.
  book

  book

 2. Alternativy nepodmíněného trestu odnětí svobody / Petr Pospíšil ; vedoucí diplomové práce Marie Vanduchová.    V Olomouci :  Petr Pospíšil,  2002 . 67 s.
  book

  book

 3. Alternativy nepodmíněného trestu odnětí svobody / Iveta Pospíšilíková ; vedoucí diplomové práce Marie Vanduchová.    Olomouc :  [vl. nákl.],  2000 . 67 s.
  book

  book

 4. Alternativy nepodmíněného trestu odnětí svobody / Filip Ščerba ; vedoucí diplomové práce Marie Vanduchová.    Olomouc :  [vl. nákl.],  2001 . 76 s.
  book

  book

 5. Nepodmíněný trest odnětí svobody / David Franke ; vedoucí diplomové práce Marie Vanduchová.    Olomouc :  David Franke,  2003 . 58 s.
  book

  book

 6. Nepodmíněný trest odnětí svobody / Eva Hilšerová ; vedoucí diplomové práce Marie Vanduchová.    V Olomouci :  Eva Hilšerová,  2002 . 96 s.
  book

  book

 7. Nepodmíněný trest odnětí svobody / Pavla Kotrhonzová ; vedoucí diplomové práce Marie Vanduchová.    Olomouc :  [vl. nákl.],  2000 . 86 s.
  book

  book

 8. Nepodmíněný trest odnětí svobody / Lenka Krátká ; vedoucí diplomové práce Marie Vanduchová.    Olomouc :  [vl. nákl.],  2001 . 70 s.
  book

  book

 9. Nepodmíněný trest odnětí svobody / Blanka Pavlíková ; vedoucí diplomové práce Marie Vanduchová.    Olomouc :  [vl. nákl.],  1997 . 63 s.
  book

  book

 10. Nepodmíněný trest odnětí svobody / Martin Rybnikář ; vedoucí diplomové práce Marie Vanduchová.    Olomouc :  [vl. nákl.],  1999 . 77 s.
  book

  book