Search results

  1. Rozvoj hospicové péče a její bariéry / Igor Tomeš, Eva Dragomirecká, Katarina Sedlárová, Daniela Vodáčková.    Praha : Karolinum, 2015 . 1 online zdroj
    http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&AN=1075238
    Rozvoj hospicové péče a její bariéry

    book