Search results

 1. Deliktněprávní ochrana pohledávky (na okraj žaloby na náhradu škody - konkurenční prostředek právní ochrany znevýhodněného věřitele) / Luboš Tichý.    Bulletin advokacie.roč. (2019), č. 4, s. 34-39.
  article

  article

 2. Effet Utile v právu EU : (kritická skica)/ Luboš Tichý, Miloš Kocí.    Právník.Roč. 154, (2015), č. 2, s. 164-181.
  article

  article

 3. Kupní smlouva a spotřebitelská kupní smlouva, včetně odpovědnosti za vady / Luboš Tichý.    Bulletin advokacie.Roč. 21, (2014), č. 7-8, s. 23-33.
  article

  article

 4. Neuspokojivé řešení smluvní odpovědnosti za škodu v o. z. (plaidoyer za předvídatelnost škody)/ Luboš Tichý.    Bulletin advokacie.roč. (2018), č. 3, s. 20-26.
  article

  article

 5. Pravděpodobnost v hmotném právu a míra důkazů : skica o možné změně paradigmatu v NOZ / Luboš Tichý.    Bulletin advokacie.Roč. 20, (2013), č. 12, s. 28-32.
  article

  article

 6. Problematika litispendence a jejich následků v nařízení Brusel I bis i ve vztahu k třetím státům / Luboš Tichý.    Právník.roč. 158, (2019), č. 11, s. 1010-1030.
  article

  article

 7. Program shovívavosti (leniency) - nové paradigma v českém právu hospodářské soutěže - podstata a dílčí bilance / Luboš Tichý, Petra Joanna Pipková, Miloš Kocí.    Právník.roč. 158, (2019), č.- 3, s. 245-282.
  article

  article

 8. Přehled přestupků a pokračování správního trestání / Luboš Tichý.    Veřejná správa.roč. 30, (2019), č. 13, s. 10-12.
  article

  article

 9. Samaritánská povinnost v deliktním občanském právu - ideál či skutečnost? / Luboš Tichý.    Právník.roč. 158, (2019), č. 7, s. 621-644.
  article

  article

 10. Státní podpora a základní lidská práva : řízení o státní podpoře a právo na řádný proces / Luboš Tichý, Petra Joanna Pipková.    Bulletin advokacie.roč. 23, č. 6, (2016), s. 17-25.
  article

  article