Search results

 1. Antidopingová prevence u dětí a mládeže / Irena Slepičková, Pavel Slepička.    Slamka, Miloš.38 (1997), s. 127-136 : 11 grafů.Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae.
  article

  article

 2. Doping jako psychosociální problém / Pavel Slepička.    Univerzita Karlova. (2001), s. 271-274.Sport v České republice na začátku nového tisíciletí.
  article

  article

 3. Fotbalové diváctví jako sociální jev / Pavel Slepička, Petr Kavalíř.    Teplý, Zdeněk.roč. 7, č. 2 (2003), s. 7-20.Česká kinantropologie.
  article

  article

 4. Globalizovaný sport a národní identita / Irena Slepičková, Pavel Slepička.    16/1 (2006), s. 15-18.Telesná výchova a šport.
  article

  article

 5. Kognitivní funkce a některé faktory aktivního životního stylu a kvality života u seniorů / Jiří Mudrák, Pavel Slepička, Veronika Houdová.    Česká kinantropologie.roč. 17, č. 4 (2013), s. 53-64.
  article

  article

 6. Motivační orientace a doping ve sportu dětí a mládeže / Pavel Slepička, Kateřina Novotná, Radka Hlaváčková, Jiří Mudrák, Irena Slepičková.    Česká kinantropologie.roč. 20, č. 1 (2016), s. 7-18.
  article

  article

 7. Možnosti antidopingové prevence u dětí a mládeže / Pavel Slepička, Irena Slepičková.    Dobrý, Lubomír.62/8 (1996), s. 10-12.Tělesná výchova a sport mládeže.
  article

  article

 8. Physical education and the development interests of children's in physical education / Petr Jansa ... [et al.].    Rychtecký, Antonín.30/2 (1994), s. 53-66 : 8 tab..Acta Universitatis Carolinae. Kinanthropologica.
  article

  article

 9. Pohybová aktivita a její sociálně kognitívní determinanty u českých a amerických seniorů / Jiří Mudrák, Pavel Slepička, Steriani Elavsky.    Česká kinantropologie.Roč. 16, č. 3 (2012), s. 49-63.
  article

  article

 10. Pohybová aktivita a subjektivní vnímání zdraví u seniorů / Jiří Mudrák ... [et al.].    Česká kinantropologie.Roč. 15, č. 3 (2011), s. 117-129.
  article

  article