Search results

Records found: 16  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth m0149206 xcla^"
 1. Aktuální otázky náhrady nemajetkové újmy / Petr Vojtek, František Púry.    Soudní rozhledy.roč. 23, (2017), č. 11-12, s. 346-352.
  article

  article

 2. Aktuální otázky trestního postihu daňových úniků / Púry, František.    Jasná, Eva.1 (2005), s. 1-10.Trestněprávní revue.
  article

  article

 3. Dne 1. července nabyla účinnosti euronovela TrZ / Púry, Fr..    3/7 (2002), s. 1, 3-6.Právní zpravodaj.
  article

  article

 4. K možnostem a limitům využití institutu utajených svědků / Sotolář, A. - Púry, F..    Jasná, Eva.2/2 (2003), s. 37-47.Trestněprávní revue.
  article

  article

 5. Nad aktuální judikaturou k trestným činům hospodářským a proti majetku / Púry, F. - Šámal, P..    Jasná, Eva.6 (2004), s. 205-215.Soudní rozhledy.
  article

  article

 6. Nejvyšší soud České republiky : k některým podmínkám trestní odpovědnosti za zjednání výhody při zadání veřejné zakázky a k tomu, že i zadavatele veřejné zakázky lze považovat za vyhlašovatele veřejné soutěže / František Púry, Jiří Říha.    Trestněprávní revue.roč. 17, (2018), č. 1, s. 15-22.
  article

  article

 7. Nejvyšší soud České republiky : k otázce policejní provokace. K přípustnosti stížnosti proti usnesení (ne)vyloučení soudců trestního senátu Nejvyššího soudu / František Púry, Michala Ošlejšková.    Trestněprávní revue.roč. 17, (2018), č. 6, s. 146-151.
  article

  article

 8. Některé souvislosti insolvenčnho práva s trestní odpovědností a adhezním řízením / František Púry.    Trestněprávní revue.roč. 16, (2017), č. 10, s. 221-229.
  article

  article

 9. Některé souvislosti trestního a insolvenčního práva v aktuální rozhodovací činnosti Nejvyššího soudu / František Púry.    Bulletin advokacie.roč. (2019), č. 5, s. 48-49.
  article

  article

 10. Poznámky k oznamování trestné činnosti státními orgány, právnickými a fyzickými osobami / František Púry.    Trestněprávní revue.(2013), Roč. 12, č. 7-8, s. 161-168.
  article

  article