Search results

Records found: 8  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth m0135292 xpca^"
 1. Občanskoprávní úprava smlouvy o nájmu bytu v České republice / Lenka Tišerová ; vedoucí diplomové práce Erik Orlet.    Olomouc :  [vl. nákl.],  1997 . 73 s.
  book

  book

 2. Odpovědnost za škodu a bezdůvodné obohacení v občanskoprávních vztazích / Kateřina Putnová ; vedoucí diplomové práce Erik Orlet.    Olomouc :  [vl. nákl.],  2001 . 77 s.
  book

  book

 3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla / Lenka Macháčková ; vedoucí diplomové práce Erik Orlet.    Olomouc :  [vl. nákl.],  1999 . 63 s.
  book

  book

 4. Právní úkony / Veronika Ornerová ; vedoucí diplomové práce Erik Orlet.    Olomouc :  [vl. nákl.],  1998 . 120 s.
  book

  book

 5. Srovnání nejdůležitějších institutů v občanskoprávní a obchodněprávní úpravě v právním řádu České republiky / Jiří Svoboda ; vedoucí diplomové práce Erik Orlet.    Olomouc :  [vl. nákl.],  1997 . 134 s.
  book

  book

 6. Věcná práva - vlastnictví, spoluvlastnictví a bezpodílové spoluvlastnictví manželů / Jitka Klapalová ; [vedoucí diplomové práce Erik Orlet].    Olomouc :  [vl. nákl.],  1998 . 202 s.
  book

  book

 7. Vybrané aspekty soukromoprávní ochrany spotřebitele v kupní smlouvě, ČR-EU / Zuzana Luterová ; vedoucí diplomové práce Erik Orlet.    Olomouc :  Zuzana Luterová,  2002 . 69 s.
  book

  book

 8. Zajištění závazků v občanskoprávní úpravě / Petra Budíková ; vedoucí diplomové práce Erik Orlet.    Olomouc :  [vl. nákl.],  1999 . 86 s.
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.