Search results

 1. České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu. I. / Zdeněk Měřínský.    Praha : Nakladatelství Libri, 2009 . 564 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  KONVIKT000100
  České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu

  book

 2. Rating  4.2/5, rated 5x
  České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu. I. / Zdeněk Měřínský.    Praha :  Libri,  2002 . 564 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF000100
  Z000100
  České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu

  book

 3. Rating  4.7/5, rated 3x
  České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu. II. / Zdeněk Měřínský.    Praha :  Nakladatelství Libri,  2006 . 967 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF100000
  KONVIKT000100
  Z000100
  České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu

  book

 4. Rating  4/5, rated 7x
  Dějiny Rakouska / Václav Veber ... [et al.].    Praha :  NLN, Nakladatelství Lidové noviny,  2007 . 748 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF000100
  Z000100
  Dějiny Rakouska

  book

 5. Rating  3.6/5, rated 5x
  Dějiny Rakouska / Václav Veber, Milan Hlavačka, Petr Vorel ... [et al.].    Praha :  Nakladatelství Lidové noviny,  2002 . 727 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF100000
  PF100000
  Z100000
  Dějiny Rakouska

  book

 6. Geofyzikální metody v archeologii na Moravě / Vladimír Hašek, Zdeněk Měřínský.    Brno : Muzejní a vlastivědná společnost, 1991 . 190 stran, 16 stran obrazových příloh
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
  Geofyzikální metody v archeologii na Moravě

  book

 7. Jihlava - Staré Hory : archeologický výzkum středověkého důlního, úpravnického a obytného areálu v letech 2002-2006 : příspěvek ke studiu středověkého rudného hornictví = Jihlava - Staré Hory (Iglau - Altenberg) : archäologische Ausgrabungen des mittelalterlichen Bergbau-, Aufbereitungs- und Siedlungsplatzes in den Jahren 2002-2006 : zum Studium des mittelalterlichen Erzbergbaus / Petr Hrubý ; Jan Klápště et Zdeněk Měřínský curantibus editae.    Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2011 . 5 volných listů v obálce
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
  Jihlava - Staré Hory

  book

 8. Jihlava - Staré Hory : archeologický výzkum středověkého důlního, úpravnického a obytného areálu v letech 2002-2006 : příspěvek ke studiu středověkého rudného hornictví = Jihlava - Staré Hory (Iglau - Altenberg) : archäologische Ausgrabungen des mittelalterlichen Bergbau-, Aufbereitungs- und Siedlungsplatzes in den Jahren 2002-2006 : zum Studium des mittelalterlichen Erzbergbaus / Petr Hrubý ; Jan Klápště et Zdeněk Měřínský curantibus editae.    Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2011 . 307 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
  Jihlava - Staré Hory

  book

 9. Rating  5/5, rated 1x
  K poctě Vladimíru Podborskému : přátelé a žáci k sedmdesátým narozeninám = Zu Ehren von Vladimír Podborský : von Freuden und Schülern zum siebzigsten Geburtstag / editoři Eliška Kazdová, Zdeněk Měřínský, Klára Šabatová.    Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2004 . 530 stran
  http://krameriusndk.nkp.cz/search/handle/uuid:a66b9550-9845-11e2-9a9f-005056827e51
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
  K poctě Vladimíru Podborskému

  book

 10. Konference Pohansko 1999 : 40 let od zahájení výzkumu slovanského hradiska Břeclav-Pohansko / editor Zdeněk Měřínský.    Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2001 . 233 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF100000
  FF000100
  Konference Pohansko 1999

  book