Search results

Records found: 9  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth m0104738 xcla^"
 1. Důkazní břemeno a dokazování výše nároku / Petr Lavický.    Právní fórum.(2012), Roč. 9 č. 11, s. 488-492.
  article

  article

 2. Flexibilní důkazní břemeno? / Petr Lavický.    Právní rozhledy.roč. 24, (2016), č. 22, s. 763-766.
  article

  article

 3. K některým otázkám změn a zániku solidárních závazků / Petr Lavický.    13/5 (2005), s. 153-161.Právní rozhledy.
  article

  article

 4. Nad novou úpravou řízení o kasační stížnosti v azylových věcech / Petr Lavický, Sylva Šiškeová.    13/19 (2005), s. 693-703.Právní rozhledy.
  article

  article

 5. Obrana návrhu věcného záměru civilního řádu soudního / Petr Lavický, Alena Winterová, Eva Dobrovolná, Bohumil Dvořák, Zdeněk Pulkrábek.    Právní rozhledy.roč. 27, (2019), č. 5, s. 153-159.
  article

  article

 6. Podmínky zrušení spoluvlastnictví Michal Králík, Petr Lavický.    Soudní rozhledy.Roč. 9, (2013), č. 9, s. 338-339.
  article

  article

 7. Soudcovské dotváření pravidel dělení důkazního břemena / Petr Lavický.    Právník.roč. 157, (2018), č. 4, s. 303-319.
  article

  article

 8. Věcný záměr civilního řádu soudního / Alena Winterová, Eva Dobrovolná, Bohumil Dvořák, Zdeněk Pulkrábek, Petr Lavický.    Právní rozhledy.roč. 25, (2017), č. 23-24, s. 801-810.
  article

  article

 9. Význam doměnky dobré víry pro rozdělení důkazního břemena v civilním řízení soudním / Petr Lavický.    Právní rozhledy.roč. 25, (2017), č. 13-14, s. 464-470.
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.