Search results

 1. Analýza pedagogických přístupů učitelů žáků se sluchovým postižením [rukopis] / Barbora Bučková.    2014 . 54 s., přílohy 20 s.
  book

  book

 2. Čtení s porozuměním u žáků se sluchovým postižením [rukopis] / Eliška Michalíková.    2018 . 73 s. (107 574 znaků)
  book

  book

 3. Didaktická pomůcka pro výklad základních psychologických pojmů; pro studenty se sluchovým postižením Střední pedagogické školy v Hradci Králové [rukopis] / Soňa Procházková.    2009 . 68 s. (85 761), 5 s. příloh
  book

  book

 4. Druhy kompenzačních pomůcek a jejich využití v životě osob se sluchovým postižením [rukopis] / Iva Cabicarová.    2013 . 92
  book

  book

 5. Etiologie sluchových poruch a vad [rukopis] / Marie Cholastová.    2013 . 97 s.
  book

  book

 6. Fenomén sluchového postižení v české filmové tvorbě [rukopis] / Ivana Chadimová.    2016 . 92 s.
  book

  book

 7. Fixace znaků českého znakového jazyka prostřednictvím statických obrazů a směrových šipek [rukopis] / Dominika Nálepová.    2017 . 102 s. (145 127 znaků)
  book

  book

 8. Historické pohledy na komunikaci ve vzdělávání sluchově postižených [rukopis] / Jiří Pustka.    2008 . 69 s., 2 přílohy ilustrací
  book

  book

 9. Historický vývoj vzdělávacích metod a přístupů v edukaci sluchově postižených [rukopis] / Blanka Kučerová.    2011 . 80 s (107 000 znaků)
  book

  book

 10. Interkulturní komunikace studentů se sluchovým postižením v terciárním vzdělávání [rukopis] / Andrea Růsková.  
  book

  book