Search results

 1. Aplikace mezinárodního práva po přijetí tzv. euronovely Ústavy ČR / Kysela,J. - Kühn, Z..    10/7 (2002), s. 301-312.Právní rozhledy.
  article

  article

 2. Civilní dovolání v zákrutech ústavní justice / Zdeněk Kühn.    Právní rozhledy.(2012), Roč. 20, č. 22, s. 771-777.
  article

  article

 3. Diskurz a autorita v evropské a postkomunistické právní kultuře / Siniša Rodin ; [z anglické verze přeložil Zdeněk Kühn].    Západočeská univerzita (Plzeň). Právnická fakulta.145/8 (2006), s. 873-892.Právník.
  article

  article

 4. Je Ústavou vždy to, co Ústavní soud řekne, že je? / Kühn, Z. - Kysela, J..    10/3 (2002), s. 199-214.Časopis pro právní vědu a praxi.
  article

  article

 5. Jsou právní principy a soudcovská rozhodnutí pramenem práva? / Kühn, Z..    9/3 (2001), s. 236-245.Časopis pro právní vědu a praxi.
  article

  article

 6. K otázce zaviněného řízení v opilosti v judikatuře Nejvyššího správního soudu / Zdeněk Kühn.    Státní zastupitelství.Roč. 12, (2014), č. 3, s. 71-72.
  article

  article

 7. Kreace ústavních soudů ze srovnávací perspektivy / Kysela, J. - Kühn, Z..    XI/1 (2003), s. 1-16.Časopis pro právní vědu a praxi.
  article

  article

 8. Na základě čeho bude působit komunitární právo v českém právním řádu? / Kühn, Z. - Kysela, J..    12/1 (2004), s. 23-27.Právní rozhledy.
  article

  article

 9. Nový přestupkový zákon, odpovědnost právnických osob a problematika dvojího trestání téhož deliktu / Zdeněk Kühn.    Právní rozhledy.roč. 26, (2018), č. 3, s. 77-84.
  article

  article

 10. O publikaci a citaci judikatury aneb proč je někdy judikatura jako císařovy nové šaty / Zdeněk Kühn, Hynek Baňouch.    13/13 (2005), s. 484-491.Právní rozhledy.
  article

  article