Search results

 1. Dopady práva Evropského společenství na sociální zabezpečení a služby poskytované členskými státy / Filip Křepelka.    Západočeská univerzita (Plzeň). Právnická fakulta.145/6 (2006), s. 647-671.Právník.
  article

  article

 2. Evropská unie z pohledu pacientů a financování ve zdravotnictví / Křepelka, F..    Havlíček, Karel.VII/6 (2003), s. 2-5.Zdravotnictví a právo.
  article

  article

 3. Mezinárodní a evropské mechanismy omezení státních (veřejných) podpor : jednotlivé formy podpory / Křepelka, F..    11/3-4 (2002), s. 51-54.Evropské a mezinárodní právo.
  article

  article

 4. Nahrazování směrnic nařízeními (důvody, skutečnost, možnosti) / Filip Křepelka.    Právník.roč. 156, (2017), č. 3, s. 213-234.
  article

  article

 5. Necelé tři roky práva Evropské unie v Česku se zaměřením na správní soudnictví / Filip Křepelka.    15/1 (2007), s. 42-51.Časopis pro právní vědu a praxi.
  article

  article

 6. Omezení státních podpor právem ES a české soudy / Filip Křepelka.    Bělovský, Petr.15/6 (2006), s. 7-13.Jurisprudence.
  article

  article

 7. Právo Evropské unie a obchod s léčivy / Křepelka, F..    Havlíček, Karel.7/4 (2003), s. 7-9.Zdravotnictví a právo.
  article

  article

 8. Rodina na cestě do nicoty / Křepelka, F..    Hošťálek, Antonín.4 (2004), s. 20-21.Konec konců.
  article

  article

 9. Volný pohyb zdravotníků a působení zdravotnických zařízení v Evropské unii / Křepelka, F..    Havlíček, Karel.Vii/12 (2003), s. 5-7.Zdravotnictví a právo.
  article

  article

 10. Zemědělské kvóty v ES a ČR a základní práva / Křepelka, F..    XI/2 (2003), s. 121-131.Časopis pro právní vědu a praxi.
  article

  article