Search results

Records found: 9  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth m0085133 xcla^"
 1. Ciele vyučovania plávania a plaveckých športov na základných a stredných školách / Dušan Jursík.    7/3 (1997), s. 5-7.Telesná výchova a šport.
  article

  article

 2. Dynamika vývoja plaveckej spôsobilosti mládeže na Slovensku / Jursík, D..    9(2) (1999), s. 27-29 : 2 tab..Telesná výchova a šport.
  article

  article

 3. Kondičné plávanie a formy plaveckej pohybovej aktivity / Dušan Jursík.    6/3 (1996), s. 29-32 : 2 tab..Telesná výchova a šport.
  article

  article

 4. Plavecká spôsobilosť uchádzačov o štúdium na FTVŠ UK / Dušan Jursík ... [et al.].    4/4 (1994), s. 17-20 : 7 tab..Telesná výchova a šport.
  article

  article

 5. Štúdium telesnej výchovy a športu na univerzitách v Kanade / Jursík, D..    3(1) (1993), s. 39-41.Telesná výchova a šport.
  article

  article

 6. Telesná výchova na stredných školách v Kanade / Jursík, D..    2(4) (1992), s. 36-38.Telesná výchova a šport.
  article

  article

 7. Testovanie výkonnosti v kondičnom plávaní / Dušan Jursík.    5/4 (1995), s. 25-28 : 8 tab..Telesná výchova a šport.
  article

  article

 8. Úroveň a diferenciácia plaveckej spôsobilosti 7 - 17-ročnej mládeže / Dušan Jursík, Ján Záhorec, Ladislav Ramacsay.    4/1 (1994), s. 24-28 : 6 tab..Telesná výchova a šport.
  article

  article

 9. Vzdelávací štandard z plávania a plaveckých športov pre stredné školy / Dušan Jursík.    8(4) (1998), s. 4-5.Telesná výchova a šport.
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.