Search results

Records found: 8  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth m0075731 xcla^"
 1. Anonymní a utajené mateřství v České republice - utopie nebo realita? / Hrušáková, Milana.    2 (2005), s. 53-57.Právní rozhledy.
  article

  article

 2. Co přinese zařazení rodinného práva do nového občanského zákoníku? / Milana Hrušáková.    Reforma súkromného práva v strednej a východnej Európe Lubyho právnické dni.2009, s. 433-436.
  article

  article

 3. Hranice trestní odpovědnosti / Milana Hrušáková, Eva Žatecká.    XIII/1 (2005), s. 76-87.Časopis pro právní vědu a praxi.
  article

  article

 4. Možnosti a meze obhajoby v trestních věcech mladistvých se zaměřením na jejich procesní způsobilost / Milana Hrušáková, Pavel Jiříček.    Trestněprávní revue.Roč. 13, (2014), č. 3, s. 70-71.
  article

  article

 5. Ochrana soukromí mladistvých a dětí v řízení dle zákona o soudnictví ve věcech mládeže a publikace obrazových snímků / Milana Hrušáková.    Jasná, Eva.5/6 (2006), s. 170-173.Trestněprávní revue.
  article

  article

 6. Ochrana soukromí mladistvých a veřejnost řízení dle zákona o soudnictví ve věcech mládeže / Milana Hrušáková.    Blanický, Ivan.1 (2007), s. 33-37.Bulletin advokacie.
  article

  article

 7. Streit um die Abstammung im tschechischen Recht / Milana Hrušáková.    169-181.Streit um die Abstammung.
  article

  article

 8. Zákon o registrovaném partnerství / Milana Hrušáková.    Blanický, Ivan.2 (2007), s. 18-24.Bulletin advokacie.
  article

  article