Search results

 1. Co a jak psát aneb obrana badatelských výstupů v právu / Barbara Havelková.    Jurisprudence.roč. 25, (2016), č. 6, s. 11-17.
  article

  article

 2. Diskriminace z důvodu pohlaví - jde jen o "pár shnilých jablek"? / Barbara Havelková.    Jurisprudence.roč. 28, (2019), č. 4, s. 15-28.
  article

  article

 3. Diskriminace z důvodu pohlaví před českými soudy - typologie případů, únikové strategie a strach z chráněných důvodů / Barbara Havelková.    Jurisprudence.roč. 28, (2019), č. 2, s. 1-12.
  article

  article

 4. Nepřímá diskriminace z důvodu pohlaví v judikatuře Evropského soudního dvora / Barbara Havelková.    14/6 (2006), s. 208-214.Právní rozhledy.
  article

  article

 5. Pozitivní opatření k zajištění rovnosti mezi muži a ženami v právu ES / Barbara Havelková.    15/11 (2007), s. 385-394.Právní rozhledy.
  article

  article