Search results

 1. L'accessibilite a la procreation medicalement assistee et les paternites / Jiří F. Haderka.    Univerzita Palackého.s. 43-49.Acta Universitatis Palackianae Olomucensis.
  article

  article

 2. K čemu vede nedokonalá právní úprava u § 24a zákona o rodině / Jiří Haderka.    Winterová, Alena.47/6 (1999), s. 387-394.Právní praxe.
  article

  article

 3. K některým domnělým (i skutečným) nedostatkům zákona č. 91/1998 Sb. ve vztahu k osvojení / Jiří Haderka.    Winterová, Alena.47/7 (1999), s. 406-418.Právní praxe.
  article

  article

 4. K některým trampotám se svatebními svědky / Haderka, J. F..    Skálová, Pavla.33/1 (2000), s. 1-5.Správní právo.
  article

  article

 5. K obsahu a výkladu Evropské úmluvy o lidských právech a biomedicíně. Část 2 / Haderka. J. F..    Skálová, Pavla.33/6 (2001), s. 327-344.Správní právo.
  article

  article

 6. K obsahu a výkladu Evropské úmluvy o lidských právech a biomedicíně. Část 1 / Haderka, J. F..    Skálová, Pavla.34/5 (2001), s. 279-293.Správní právo.
  article

  article

 7. K problematice ustanovení § 24b odst. 1 zákona o rodině / Jiří Haderka.    Winterová, Alena.47/6 (1999), s. 383-394.Právní praxe.
  article

  article

 8. Mezinárodní společnost pro rodinné právo (International Society of Family Law) / Jiří Haderka.    Winterová, Alena.47/2-3 (1999), s. 66-68.Právní praxe.
  article

  article

 9. Některé právní problémy reprodukční medicíny : polemika s pojetím JUDr. V. Vališové / Jiří F. Haderka.    Havlíček, Karel.4/2 (2000), s. 7-9.Zdravotnictví a právo.
  article

  article

 10. Poručenství a opatrovnictví od účinnosti zákona č. 91/1998 Sb. / Jiří Haderka.    Winterová, Alena.47/1 (1999), s. 40-47.Právní praxe.
  article

  article