Search results

Records found: 9  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth m0058777 xpca^"
 1. Analýza nákladů na léčbu u pacientů s fibrilací síní v ČR [rukopis] / Veronika Bulková.    2006
  book

  book

 2. Efektivita lůžek včasné rehabilitace v Nemocnici Prostějov [rukopis] / Leona Prokopová.    2005
  book

  book

 3. Incidence ranných infekcí v operačních ranách na oddělení urologie, dětské chirurgie a chirurgické kliniky dospělých [rukopis] / Lenka Hejzlarová.    2005
  book

  book

 4. Informovaný souhlas v Nemocnici Kyjov [rukopis] / Lenka Rousková.    2007
  book

  book

 5. Kontinuální sledování intenzity bolesti pacientů v zařízení akutní péče jako indikátoru kvality péče [rukopis] / Veronika Di cara.    2005
  book

  book

 6. Motivace pracovníků k akreditaci Odborného léčebného ústavu Paseka [rukopis] / Pavel Brancuzký.    2008 . 123 s.
  book

  book

 7. Možnosti zlepšování kvality komunikace zdravotních sester s pacienty na geriatrickém oddělení Fakultní nemocnice Olomouc [rukopis] / Libuše Danielová.    2006
  book

  book

 8. Srovnání nemocnic v České republice a ve Velké Británii na příkladu vybraných nemocnic a hledisek jejich srovnávání [rukopis] / Jan Kluganost.    2009 . 92
  book

  book

 9. Vyhodnocení efektivity poskytované péče na koronární jednotce I. interní kliniky FN Olomouc [rukopis] / Petra Starečková.    2005
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.