Search results

Records found: 33  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth m0054516 xcla^"
 1. (Ne)Způsobilost vyvlastnění být předmětem mezitímního rozhodnutí / Kateřina Frumarová.    Správní právo.roč. 52, (2019), č. 3, s. 129-140.
  article

  article

 2. Formy spolupráce obcí podle zákona o obcích. (Část 1) / Frumarová, K..    Heger, Vladimír.13/38 (2002), s. 12,21.Veřejná správa.
  article

  article

 3. Formy spolupráce obcí podle zákona o obcích. (Část 2) / Frumarová, K..    Heger, Vladimír.13/39 (2002), s. 12, 22.Veřejná správa.
  article

  article

 4. K reformě správního trestání / Frumarová, K..    7/5 (2002), s. 4-8.Trestní právo.
  article

  article

 5. Kdy a jakou bude mít Česká republika právní úpravu státní služby? / Kateřina Frumarová.    Acta Iuridica Olomucensia.Vol. 8, (2013), No. 2, s. 59-66.
  article

  article

 6. Kompetenční spory rozhodované Nejvyšším správním soudem / Kateřina Frumarová.    Správní právo.Roč. 46, (2013), č. 6, s. 313-331.
  article

  article

 7. Náhrada nákladů soudního řízení správního procesně úspěšnému správnímu orgánu / Kateřina Frumarová.    Právní rozhledy.roč. 25, (2017), č. 4, s. 142-145.
  article

  article

 8. Nezákonná nečinnost ve veřejné správě a význam institutu "přiměřené lhůty" ve vztahu k nezákonné nečinnosti veřejné správy / Frumarová, K..    Skálová, Pavla.XXXVI/1 (2003), s. 1-13.Správní právo.
  article

  article

 9. Nezákonná nečinnost veřejné správy / Frumarová, K..    Svoboda, Zdeněk.4 (2004), s. 46-52.Právní rádce.
  article

  article

 10. Nicotnost a nezákonnost - jedna, či dvě vady správního aktu / Kateřina Frumarová.    Kontroverzní názory v právu Olomoucké debaty mladých právníků.2015, s. 73-78.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.