Search results

 1. Akcelerometr - Computer science application (CSA) / L. Chytilová, K. Frömel.    Univerzita Palackého.24-28.Seminář v oboru kinantropologie.
  article

  article

 2. Analyse der ausgewählten Charakteristiken der Bewegungsstruktur und des Verlaufs der Flatteraufgabe im Damenvolleyball / Karel Frömel, Petr Opekar.    23 (1993), s. 85-92 : tab..Acta Universitatis Palackianae Olomucensis.
  article

  article

 3. Analýza pohybové aktivity a sportovních zájmů v průběhu týdne u žáků ve věku 11-12 let v závislosti na jejich tělesné hmotnosti / Erik Sigmund, Karel Frömel, Hana Klimtová.    Hanelová, Zuzana. (1999), s. 464-468 : tab..Pohyb a zdraví.
  article

  article

 4. Analýza pohybové aktivity polských adolescentních dívek / Krysztof Skalik, Petra Lokvencová, Karel Frömel.    Česká kinantropologie.Roč. 13, č. 4 (2009), s. 63-69.
  article

  article

 5. Analýza pohybové aktivity vysokoškolských studentů v mezinárodním kontextu / F. Neuls, J. Mitáš, J. Stelzer, K. Frömel.    Univerzita Palackého.26-32 : grafy, tab..Seminář v oboru kinantropologie.
  article

  article

 6. Analýza programované vyučovací jednotky tělesné výchovy / Karel Frömel, Radka Dopitová, Jana Tomajková.    23 (1991), s. 13-20 : 2 tab..Tělesná kultura.
  article

  article

 7. Analýza úrovně pohybové aktivity a inaktivity univerzitních studentů a studentek TV a jiných oborů / V. Kudláček ... [et al.].    Univerzita Palackého.31-38.Seminář v oboru kinantropologie.
  article

  article

 8. Application of the programmed teaching process of attack hits within the frame of the university physical education / Karel Frömel, Hana Lepková.    22 (1990), s. 87-101 : příl. 1-3.Tělesná kultura.
  article

  article

 9. Die Beziehung der Mittelschulstudenten der olmützer und kattowitzer Region zu den Unterrichtseinheiten in Sport / Krystyna Górna, Karel Frömel, Zbyněk Svozil.    24 (1994), s. 13-18 : 4 tab..Acta Universitatis Palackianae Olomucensis.
  article

  article

 10. Celosvětová iniciativa zjišťování stavu pohybové aktivity dospělých / K. Frömel ... [et al.].    Univerzita Palackého.5-11 : tab..Seminář v oboru kinantropologie.
  article

  article