Search results

Records found: 44  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth m0047866 xcla^"
 1. The European Commission 1973-86 : history and memories of an institution / editors: Éric Bussière ... [et al.] ; in collaboration with Élisabeth Palmero ; foreword by J.M. Barroso.    Luxembourg :  Publications Office of the European Union,  2014 . 658 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  article

  article

 2. Fúze a akvizice na společném trhu ES a jejich posuzování z pohledu soutěžního práva po 1. květnu 2004 / Raus, D. - Neruda, R..    V/5 (2004), s. 1, 4-9.Právní zpravodaj.
  article

  article

 3. Informatizace veřejné správy a její právní rámec v Evropských společenstvích / Běhan, P..    Heger, Vladimír.14/12 (2003), s. 12, 21-22.Veřejná správa.
  article

  article

 4. Institucionální struktura pro zajištění procesu sbližování českého práva s právem Evropských společenství : (vybrané otázky) / Naděžda Šišková.    Univerzita Palackého.143-152.Acta Universitatis Palackianae Olomucensis.
  article

  article

 5. Internacionalizace a europeizace v mezinárodním právu soukromém (malé ohlédnutí a úvaha nad převratnými procesy v oblasti mezinárodního práva soukromého ve století minulém a na počátku století současného) / Rozehnalová, N..    Vystrčil, Petr.9 (2003), s. 75-85.Mezinárodní a srovnávací právní revue.
  article

  article

 6. Judikatura ESD zabývající se problematikou konfliktu práva duševního vlastnictví a hospodářské soutěže / Hana Kelblová.    Bělovský, Petr.16/5 (2007), s. 10-13.Jurisprudence.
  article

  article

 7. K účinnosti práva Světové obchodní organizace (WTO) v právním řádu Evropských společenství / Sander, G. G. ; přeložil B. Dvořák.    Západočeská univerzita (Plzeň). Právnická fakulta.143/3 (2004), s. 217-232.Právník.
  article

  article

 8. Ke stanovám Evropského družstva / Helešic, F..    Bažantová, Ilona.13/2 (2004), s. 32-44.Obchodní právo.
  article

  article

 9. Mezinárodní aspekty boje proti organizovanému zločinu / Karabec, Z..    Musil, Jan.XXXVII/1 (2004), s. 3-19.Kriminalistika.
  article

  article

 10. Mezinárodní právní subjektivita ES/EU a jejich postavení v mezinárodních vztazích / Jana Herboczková.    Bělovský, Petr.17/2 (2008), s. 25-33.Jurisprudence.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.