Search results

Records found: 23  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth m0037890 xcla^"
 1. (Efektivní) snižování základního kapitálu akciové společnosti po rekodifikaci : aktuální výkladové otazníky / Jan Lasák, Jan Dědič.    Právník.roč. 157, (2018), č. 7, s. 558-581.
  article

  article

 2. Evropská společnost - aktuální otázky týkající se zakládání a corporate governance / Jan Dědič, Petr Čech.    Česká advokátní komora.119-155.XV. Karlovarské právnické dny.
  article

  article

 3. K důsledkům zrušení výjimky z povinné nabídky převzetí Ústavním soudem / Dědič, J. - Čech, P..    4/4 (2003), s. 1, 3-6.Právní zpravodaj.
  article

  article

 4. K některým otázkám úpravy obchodních společností v obchodním zákonu / Děduč, J. - Čech, P..    11/7 (2003), s. 336-340.Právní rozhledy.
  article

  article

 5. K některým problémům akciového práva / Dědič, J..    10/2 (2002), s. 57-68.Právní rozhledy.
  article

  article

 6. Malé zamyšlení nad významnou novelou obchodního zákoníku / Jan Dědič.    6/7 (2005), s. 1, 3-6.Právní zpravodaj.
  article

  article

 7. Nad návrhem zákona o statusu veřejné prospěšnosti / Jan Dědič, Kateřina Ronovská.    Správní právo.roč. 50, (2017), č. 4, s. 169-189.
  article

  article

 8. Nové zákony o kapitálovém trhu - rozpory s právem ES a řada vad vyžadují jejich rychlou novelizaci / Dědič, J..    6 (2004), s. 1-7.Právní zpravodaj.
  article

  article

 9. Nový pohled na kolizní normy a reflexe kolizně relevantní judikatury Evropského soudního dvora v českém právu společností / Dědič, Jan.    Jasná, Eva.10 (2004), s. 362-367.Soudní rozhledy.
  article

  article

 10. Obchodní korporace v pohledu rekodifikačních intertemporálních ustanovení / Jan Dědič.    Právník.Roč. 152, (2013), č. 10, s. 953-962.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.