Search results

Records found: 10  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth m0034912 xszp^"
 1. Edice Planeta.    Praha :  Ministerstvo životního prostředí,  2000-2005 . 6 sv.
  journal

  journal

 2. EIA - IPPC - SEA.    Praha  Ministerstvo životního prostředí  2004- . sv.
  EIA - IPPC - SEA

  journal

 3. Planeta : ekojournal / [šéfredaktorka Jarmila Šťastná].    Praha :  Společnost pro environmentální informace,  1993-
  journal

  journal

 4. Planeta EKOjournal.    Praha :  Ministerstvo životního prostředí ČR,  1998-1998 . 1 sv.
  journal

  journal

 5. Planeta : odborný měsíčník pro životní prostředí / šéfredaktorka Olga Kracíková, odpovědná redaktorka Ivana Pokorná.    Praha :  Vipera,  1993-1997
  journal

  journal

 6. Report on the environment in the Czech Republic in ... / Ministry of the Environment of the Czech Republic.    Prague :  Ministry of the Environment of the Czech Republic,  [199-]- .  sv.
  journal

  journal

 7. Územní plánování a urbanismus : bulletin pro územní plánování, urbanismus, stavebně správní praxi a životní prostředí / Ministerstvo hospodářství ČR ; [předseda redakční rady Alois Andrle].    Praha :  Terplan : Ministerstvo životního prostředí ČR. Odbor pro styk s veřejností,  [1974]-1993
  journal

  journal

 8. Výstavba a architektura : výzkumné a studijní informace z oblasti výstavby, architektury a životního prostředí / Jiří Plos, Jiří Anděl.    Praha :  Výzkumný ústav výstavby a architektury,
  journal

  journal

 9. Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce ... = Report on state of water management in the Czech Republic : stav k ... / zpracoval odbor vodohospodářské politiky Ministerstva zemědělství ČR.    Praha : Ministerstvo zemědělství České republiky v nakl. Lesnická práce, [1998-2007]  2008- Praha : Ministerstvo zemědělství České republiky .  svazků
  Plné texty 1998-
  Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce

  journal

 10. Zpravodaj Ministerstva životního prostředí / [odpovědná redaktorka Jana Plamínková].    Praha :  Ministerstvo životního prostředí ČR. Odbor pro styk s veřejností,  1991-
  journal

  journal