Search results

 1. 11 zásad úspěšného koučování / Goldberg, A..    37(10) (1996), s. 23-24.Swimming world and junior swimmer.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FTK000100
  article

  article

 2. Analýza plaveckej výkonnosti uchádzačov o štúdium a hodnotenie plaveckého štvorboja študentov telesnej výchovy v Banskej Bystrici v rokoch 2000-2002 / Bence Matej.    Macejková, Yvetta.35-39 : tab..Nové trendy v teórii a didaktike plávania a plaveckých športov.
  article

  article

 3. Aplikácia Q-analýzy pri selekci talentovanej mládeže v plávaní / Ružbarský Pavel, Turek Milan.    Macejková, Yvetta.64-68 : il..Nové trendy v teórii a didaktike plávania a plaveckých športov.
  article

  article

 4. Ciele vyučovania plávania a plaveckých športov na základných a stredných školách / Dušan Jursík.    7/3 (1997), s. 5-7.Telesná výchova a šport.
  article

  article

 5. Determinace rychlosti prsaře plaveckou technikou / Lukášek, M..    9(2) (1999), s. 30-33 : 3 obr..Telesná výchova a šport.
  article

  article

 6. Didaktika zápočtových požadavků ze skoků do vody na UK FTVS Praha / Kovařovic Karel.    Macejková, Yvetta.40-42.Nové trendy v teórii a didaktike plávania a plaveckých športov.
  article

  article

 7. Diferenciácia účinnosti tréningových prostriedkov z hľadiska kritérií športovej výkonnosti vo vrcholovom plávaní / Yvetta Macejková, Ján Záhorec.    Teplý, Zdeněk.4/1 (2000), s. 29-37 : il., tab..Česká kinantropologie.
  article

  article

 8. Dlhodobý vývoj úrovne pohybovej a plaveckej výkonnosti študientiek Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského / Stowasser, J. - Záhorec, J..    11(1) (2001), s. 25-29 : grafy.Telesná výchova a šport.
  article

  article

 9. Dostupnost pohybové aktivity tělesně postiženým osobám v plaveckých bazénech / Rjabcová, H. - Hedrlínová, J..    Perič, Tomáš. (2001), s. 397-400 : tab..Sport v České republice na začátku nového tisíciletí.
  article

  article

 10. Dynamika plaveckej výkonnosti mentálne postihnutých za štvorročné obdobie / Larisa Jarembáková, Jela Labudová.    12(1) (2002), s. 14-18 : tab..Telesná výchova a šport.
  article

  article