Search results

 1. 1.OHD

  OHD : ... olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, ... konference ošetřovatelství a zdravotních laborantů, ... Symposium on Advances in Molecular Hematology : Olomouc ... sborník abstrakt / pořádají Česká hematologická společnost ČLS JEP, Sekce onkologie České asociace sester, Hemato-onkologická klinika LP UP a HAIMAOM, nadace na podporu transplantace kostní dřeně, Fakultní nemocnice Olomouc, Lékařská fakulta UP v Olomouci.    Olomouc : Vydavatelství UP, [20--]-
  OHD

  journal

 2. Ošetrovateľský obzor : vedecký odborný časopis Ministerstva zdravotníctva SR a Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.    Bratislava : Herba, [2004]-
  journal

  journal

 3. 3.Sestra

  Sestra : odborný dvouměsíčník pro zdravotní sestry.    Praha :  Strategie - zdraví,  1991-
  http://www.sestra.cz
  Sestra

  journal