Search results

 1. Asociácia medzi vytrvalostným výkonom a inzerčno-delečným polymorfizmom génu pre angiotenzín konvertujúci enzým / Helena Hruškovičová ... [et al.].    6-10 : il..Telesná výchova a šport.
  article

  article

 2. Biomechanická rizika pohybové aktivity člověka / Vaverka, F..    Hanelová, Zuzana. (1999), s. 86-90 : il..Pohyb a zdraví.
  article

  article

 3. Bolesť pohybového aparátu u mladých športovcov / Emília Thurzová.    XIII/1 (2003), s. 31-35 : il., tab..Telesná výchova a šport.
  article

  article

 4. Dekáda kostí a kloubů / Kolouch, V..    Hanelová, Zuzana. (2001), s. 276-280 : 3 tab..Pohyb a zdraví.
  article

  article

 5. Diagnostika ve fitness (2. část) / Daniela Stackeová.    Dobrý, Lubomír.69/8 (2003), s. 13-19.Tělesná výchova a sport mládeže.
  article

  article

 6. Funkčné svalové poruchy u detskej populácie / Thurzová, E..    1(1) (1991), s. 23-28 : obr..Telesná výchova a šport.
  article

  article

 7. Funkční centrace kloubů při nastavení výchozí polohy při nácviku oblouku na lyžích / Bronislav Kračmar.    Teplý, Zdeněk.6(1) (2002), s. 65-80 : il..Česká kinantropologie.
  article

  article

 8. Hodnocení svalové dysbalance pomocí konturografie trupu a palpace svalových spasmů / Chalupová, M. - Otáhal, S..    Hanelová, Zuzana. (1999), s. 235-238 : il..Pohyb a zdraví.
  article

  article

 9. Klinické a "paraklinické" vyšetřovací metody pohybového systému / Ivan Vařeka.    Hanelová, Zuzana. (1999), s. 543-545.Pohyb a zdraví.
  article

  article

 10. Možnosti ovlivnění navyklého způsobu držení těla / J. Krištofič.    Dobrý, Lubomír.68(3) (2002), s. 31-34 : il..Tělesná výchova a sport mládeže.
  article

  article