Search results

 1. Analýza chůze u osob s hemiparézou po cévní mozkové příhodě / Murcková, P. - Šajdáková, J..    Hanelová, Zuzana. (2001), s. 347-351 : il., tab..Pohyb a zdraví.
  article

  article

 2. Energetická náročnosť a ekonomika chôdze zisťovaná analýzou kinogramov / Slamka, M. - Kampmiller, T..    Slamka, Miloš.39 (1998), s. 155-163 : obr..Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae.
  article

  article

 3. The influence of an experimental training programme on endurance development among boys in their early puberty age / Damir Karpljuk, Mateja Videmšek.    30/2 (2000), s. 25-34 : tab..Acta Universitatis Palackianae Olomucensis.
  article

  article

 4. Nordic walking-kondičná chôza / Milan Sedliak.    XIII/2 (2003), s. 12-15 : il..Telesná výchova a šport.
  article

  article

 5. Ukazatele energetického výdeje a počtu kroků pro děti a mládež ve věku 6-23 let / Erik Sigmund, Karel Frömel, Filip Neuls.    15/3-4 (2005), s. 23-27.Telesná výchova a šport.
  article

  article

 6. Vliv zdravotního stavu nohou dětí v předškolním věku na kvalitu jejich chůze / Hegrová, V..    Hanelová, Zuzana. (1999), s. 208-211 : il..Pohyb a zdraví.
  article

  article

 7. Zastoupení tělesné výchovy a chůze v týdenní pohybové aktivitě děvčat ve věku 10-19 let (z hlediska doby trvání a aktivního energetického výdeje) / E. Sigmund ... [et al.].    Univerzita Palackého.12-18 : grafy.Seminář v oboru kinantropologie.
  article

  article