Search results

 1. Cell chemical biology.    Cambridge, Massachusetts : Cell Press, 2016
  journal

  journal

 2. Folia biologica : journal of cellular and molecular biology.    Praha :  Ústav molekulární genetiky AV ČR,
  Folia biologica

  journal

 3. Chemistry & biology / editors Stuart L Schreiber, KC Nikolaou.    London :  Current Biology : Elsevier,  1994-2015
  journal

  journal

 4. Izvestija Akademii nauk : Serija biologičeskaja.    Moskva :  Rossijskaja akademija nauk,
  journal

  journal

 5. Periodicum biologorum Societas Scientiarum Naturalium Croatica.    Zagreb :  Croatian Society of Natural Sciences,
  journal

  journal

 6. Pomeranian journal of life sciences.    Szczecin : Wydawnictwo Pomorskiego Universytetu Medycznego w Szczecinie, 2015-
  journal

  journal

 7. 7.Živa

  Živa : časopis pro biologickou práci / [šéfredaktorka Jan Šrotová] / [šéfredaktorka Ludmila Krupková] / [vedoucí redaktor Albert Pilát, Slavomil Hejný, Š. Orlíková].    Praha :  Academia,  1853-
  Online přístup v odd. BIS
  Živa

  journal

 8. 8.Živa

  Živa : časopis přírodnický / Jan Purkyně a Jan Krejčí, Boh. Raýman, Fr. Mareš, Bohumil Němec.    Praha :  J. Otto,  1853-
  journal

  journal