Search results

Records found: 4  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth 0240455 xcla^"
 1. Nad možnostmi uplatnění principu nemo tenetur v podmínkách trestní odpovědnosti právnických osob / David Čep.    Právní rozhledy.roč. 25, (2017), č. 2, s. 48-56.
  article

  article

 2. Nutná obhajoba právnické osoby de lege ferenda / David Čep.    Státní zastupitelství.roč. 15, (2018), č. 2, s. 7-21.
  article

  article

 3. Základy trestní odpovědnosti právnických osob ve světle judikatury Nejvyššího soudu. (1. část) / David Čep.    Trestněprávní revue.roč. 17, (2018), č. 9, s. 195-201.
  article

  article

 4. Základy trestní odpovědnosti právnických osob ve světle judikatury Nejvyššího soudu. (Dokončení) / David Čep.    Trestněprávní revue.roč. 17, (2018), č. 10, s. 225-229.
  article

  article