Search results

Records found: 3  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth 0216214 xcla^"
 1. Pohled na zvlášť hrubé porušení pracovních povinností ve světle současné soudní praxe / Jakub Oliva.    Acta Iuridica Olomucensia.Vol. 12, (2017), no. 3, p. 155-162.
  article

  article

 2. Problematika skončení pracovního poměru u funkcionářů odborových organizací a související otázky / Jakub Oliva.    Vol. 11, (2016), suppl. 1, s. 265-275.
  article

  article

 3. Působení odborové organizace ve vztahu k dohodám o pracích konaných mimo pracovní poměr / Jakub Oliva.    Právní rozhledy.roč. 27, (2019), č. 9, s. 327-331.
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.