Search results

 1. Aktuální otázky předběžných opatření upravujících poměry dítěte [rukopis] / Irena Leskovjanová.    2021 . 53 s. (109 429 znaků)
  book

  book

 2. Aktuální právní úpravy výjimek z neúplné apelace podle § 205a o.s.ř [rukopis] / Bedřich Fiala.    2018 . 49 s. (102 000 znaků).
  book

  book

 3. Aktuální problematika povinného zastoupení účastníka řízení advokátem v civilním soudním řízení [rukopis] / Radka Kučerová.    2021 . 46 s. (98 339 znaků)
  book

  book

 4. Aktuální problémy směnečného řízení [rukopis] / Renáta Havelková.    2016 . 47 s. (97 442 znaků)
  book

  book

 5. Aktuální úprava doručování v intencích práva na spravedlivý proces [rukopis] / Jaromír Bönisch.    2017 . 51 s. (103 308 znaků)
  book

  book

 6. Aktuální úprava styku rodiče s dítětem [rukopis] / Kateřina Jarolímová.    2019 . 47 s. (91 060 znaků)
  book

  book

 7. Civilně procesní aspekty náhrady škody za neoprávněné odběry energií dle Energetického zákona [rukopis] / Oldřich Starůstka.    2021 . 46 s. (119 431 znaků).
  book

  book

 8. Dobré mravy jako korektiv výše a existence vyživovací povinnosti [rukopis] / Nikola Dufková.    2018 . 50 s. (94 694 znaků)
  book

  book

 9. Důkazní standard při prokazování (ne)platnosti právního jednání osoby jednající v duševní poruše ve světle nálezu Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 173/13 [rukopis] / Ondřej Leinweber.    2017 . 59 s. (120 000 znaků)
  book

  book

 10. Efektivní realizace participačních práv dítěte v agendách Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí [rukopis] / Alexandra Vinklárková.    2019 . 61 s. (130 290 znaků)
  book

  book