Search results

  1. Co je Natura 2000 /.    Správní právo.Roč. 48, (2015), č. 6, s. 331-334.
    article

    article

  2. Trestné činy poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev - aktuálne aplikačné problémy / Ján Šanta.    Justičná revue.Roč. 68, (2016), č. 1, s. 37-51.
    article

    article