Search results

Records found: 37  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth 0193416 xpca^"
 1. Agresivní chování dětí v ústavním zařízení [rukopis] / Lenka Havlová.    2017 . 66 stran, 115 133 znaků
  book

  book

 2. Analýza vybraných osobnostních dimenzí a sebepojetí u dětí s diagnostikovanou závažnou poruchou chování [rukopis] / Věra Smolíková.    2016 . 99 s. (143 297)
  book

  book

 3. Analýza životních scénářů problémových uživatelů drog využívajících služeb nízkoprahových adiktologických zařízení z pohledu transakční analýzy [rukopis] / Markéta Skálová.    2017 . 82
  book

  book

 4. Attachment a rizikové chování u adolescentů [rukopis] / Vojtěch Herentin.    2016 . 113
  book

  book

 5. Etika náboru a výběru zaměstnanců - postupy a zkušenosti zaměstnavatelů [rukopis] / Ondřej Zíma.    2015 . 132 s. (178 461 znaků)
  book

  book

 6. Faktory ovlivňující akutní intoxikaci halucinogeny a mechanismy zvládání halucinogenních prožitků [rukopis] / Zuzana Mrlíková.    2017 . 58 s. (92 691 znaků)
  book

  book

 7. Intervenční styly pracovníků telefonické krizové intervence [rukopis] / Karolína Vacková.    2019 . 116 s. (232 212 znaků)
  book

  book

 8. Jak se ze studentů bez předchozí zkušeností s vedením stávají leadeři [rukopis] / Marcela Macháčková.    2016 . 72 593
  book

  book

 9. Klima školní třídy a nástroje pro jeho měření [rukopis] / Kamila Tóthová.    2016 . 105 s. (147 621 znaků)
  book

  book

 10. Komunikační deviace u osob se schizofrenií [rukopis] / Kristýna Bajerová.    2017 . 72 s. (97606 znaků)
  book

  book