Search results

 1. Absolutní působení relativních práv v OZ [rukopis] / Dominik Duchoň.    2019 . 54 s. (101 606 znaků)
  book

  book

 2. Adopce v rámci registrovaného partnerství: Současná právní úprava ve světle nálezu Pl. ÚS 7/15 [rukopis] / Eva Gregorová.    2018 . 50 s. (106 646 znaků).
  book

  book

 3. Agenturní zaměstnávání [rukopis] / Martina Plháková.    2016 . 72 s. (119 759 znaků)
  book

  book

 4. Akcie na jméno a transparentnost akciových společností [rukopis] / Jan Kalousek.    2017 . 55 s. (111 425 znaků)
  book

  book

 5. Akcionářská žaloba a žaloba na náhradu reflexní újmy [rukopis] / Jakub Porada.    2019 . 50 stran, 100557
  book

  book

 6. Aktuální otázky institutu oddlužení v rámci insolvenčního řízení [rukopis] / Alice Tabačíková.    2016 . 61 s. (99 000 znaků)
  book

  book

 7. Aktuální otázky mateřství [rukopis] / Monika Peňázová.    2017 . 56 s. (114 421 znaků)
  book

  book

 8. Aktuální otázky otcovství [rukopis] / Jan Mrnuštík.    2017 . 46 s. (95 938 znaků)
  book

  book

 9. Aktuální otázky pěstounské péče na dobu přechodnou [rukopis] / Markéta Macháčková.    2018 . 58 s. (118 090)
  book

  book

 10. Aktuální otázky předběžných opatření upravujících poměry dítěte [rukopis] / Irena Leskovjanová.    2021 . 53 s. (109 429 znaků)
  book

  book