Search results

Records found: 4  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth 0176604 xcla^"
 1. The algorithm of the margin of appreciation doctrine in light of the Protocol No. 15 amending the European Convention on Human Rights / Martin Kopa.    International and comparative law review.Roč. 14, (2014), č. 1, s. 35-51.
  article

  article

 2. Interakce mezi Soudním dvorem Evropské unie a Evropským soudem pro lidská práva ve světle rozsudků ESLP ve věci Votinš v. Lotyšsko : pokračování příměří nebo jen zdánlivý pocit bezpečí? / Kateřina Štěpánová.    Acta Iuridica Olomucensia.Vol. 11, (2016). suppl. 1, s. 277-290.
  article

  article

 3. Národní a veřejná bezpečnost jako legitimní cíle omezení práv zaručených evropskou úmluvou o lidských právech / Martin Kopa.    Bezpečnost jako ústavní hodnota.2017, s. 143-154.
  article

  article

 4. Změna okolností - algoritmus pro soudce / Konstantin V. Lavrushin.    Rekodifikace & praxe.Roč. 3, (2015), č. 4, s. 8-16.
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.