Search results

Records found: 36  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth 0171828 xcla^"
 1. (R)evoluce v odškodňování duševních útrap? / Kristýna Hánělová.    Trestněprávní revue.Roč. 14, (2015), č. 11-12, s. 264-270.
  article

  article

 2. Aktuální otázky náhrady nemajetkové újmy / Petr Vojtek, František Púry.    Soudní rozhledy.roč. 23, (2017), č. 11-12, s. 346-352.
  article

  article

 3. Aktuální vývoj náhrady nemajetkové újmy také v pracovněprávních vztazích a co na to Ústavní soud? / Lucie Řehořová.    Acta Iuridica Olomucensia.Vol. 11, (2016), No. 3, s. 59-69.
  article

  article

 4. Bolestné - rozdílné nároky podle pracovního a občanského práva a jejich dědění / Richard W. Fetter.    Národní pojištění.roč. 49, (2018), č. 4, s. 22-26.
  article

  article

 5. Co patří do tzv. dalších nemajetkových újem při ublížení na zdraví? / Daniel Mališ.    Bulletin advokacie.roč. (2019), č. 3, s. 19-23.
  article

  article

 6. Další nemajetkové újmy dle § 2958 občanského zákoníku a případná existence limitu / Lukáš Sadecký.    Soukromé právo.roč. 27, (2019), č. 5, s. 24-29.
  article

  article

 7. Hledisko nejlepšího zájmu dítěte při rozhodování o náhradě nemajetkové újmy / Romana Lužná.    Právo a rodina.roč. 19, (2017), č. 10, s. 3-7.
  article

  article

 8. Je náhrada škody v zákoníku práce opravdu upravena komplexně? / Petr Bezouška.    Právní rozhledy.roč. 26, (2018), č. 12, s. 439-444.
  article

  article

 9. K náhradě nemajetkové újmy způsobené násilnými trestnými činy / Lucie Marasová, Michala Ošlejšková.    Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí.roč. 26, (2017), č. 2, s. 16-20.
  article

  article

 10. Kontroverze při posuzování psychické újmy / Ludmila Čírtková.    Právo a rodina.Roč. 18, (2016), č. 3, s. 5-11.
  article

  article