Search results

Records found: 7  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth 0163875 xcla^"
 1. Civilní proces s účastníkem neznámého pobytu / Pavel Horák, Miroslav Hromada.    15/6 (2007), s. 195-203.Právní rozhledy.
  article

  article

 2. Evropský platební rozkaz a jeho role v českém civilním procesu / Pavel Horák, Marta Zavadilová.    14/22 (2006), s. 803-810.Právní rozhledy.
  article

  article

 3. Objektivní arbitrabilita -možnost rozhodčího řízení / Pavel Horák.    Bulletin advokacie.roč. (2018), č. 9, s. 23-26.
  article

  article

 4. Smlouva o dílo v novém občanském zákoníku (pohled soudce na vybrané otázky a použitelnost stávající judikatury) / Pavel Horák.    Bulletin advokacie.Roč. 21, (2014), č. 9, s. 21-28.
  article

  article

 5. Smluvní pokuta v nové úpravě soukromého práva / Pavel Horák.    Právní rozhledy.Roč. 23, (2015), č. 19, s. 649-657.
  article

  article

 6. Ten dluh Ti zaplatím, až mně zaplatí třetí osoba / Pavel Horák.    Právní rozhledy.roč. 27, (2018), č. 3, s. 84-91.
  article

  article

 7. Výzva k vyjádření podle § 114b OSŘ v soudní praxi a několik poznámek / Pavel Horák, Miroslav Hromada.    3 (2005), s. 92-95.Právní rozhledy.
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.