Search results

Records found: 8  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth 0163254 xcla^"
 1. Návrat vojenského testamentu / Pavel Salák.    Právník.roč. 156, (2017), č. 4, s. 286-300.
  article

  article

 2. Nucené zrušení společnosti s r. o. po rekodifikaci / Ondřej Stehlík.    Obchodní právo.Roč. 23, (2014), č. 10, s. 414-426.
  article

  article

 3. Podstatná změna smlouvy jakožto privativní novace / Jan Brodec, Václav Janeček.    Jurisprudence.Roč. 23, (2014), č. 5, s. 3-13.
  article

  article

 4. Právo stavby / Pavel Petr.    Právník.Roč. 153, (2014), č. 10, s. 891898.
  article

  article

 5. Spoluvlastnické předkupní právo v rovině právní normy a v rovině právnědogmatické jako gordický uzel zdejší civilistiky? / Jan Kober.    Právník.Roč. 153, (2014), č. 10, s. 848-890.
  article

  article

 6. Svěřenský fond / Sylva Kotrbová.    Ad notam.Roč. 20, (2014), č. 5, s. 12-14.
  article

  article

 7. Vliv práva Evropské unie na interpretaci občanského zákoníku a ustanovení o nekalé soutěži / David Sehnálek.    Obchodněprávní revue.roč. 8, (2016), č. 11-12, s. 318-324.
  article

  article

 8. Výměnek jako pojmenovaná zaopatřovací smlouva v novém občanském zákoníku / David Elischer.    Jurisprudence.Roč. 23, (2014), č. 5, s. 19-25.
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.