Search results

Records found: 6  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth 0151998 xcla^"
 1. Beneficium cohaesionis v řízení o přestupcích / Helena Prášková.    Správní právo.roč. 51, (2018), č. 7, s. 401-413.
  article

  article

 2. Jednání za právnickou osobu v řízení o přestupku / Helena Prášková.    Správní právo.roč. 51, (2018), č. 3, s. 137-154.
  article

  article

 3. Jednání za právnickou osobu ve správním řízení / Helena Prášková.    Právní rozhledy.roč. 25, (2017), č. 22, s. 770-774.
  article

  article

 4. Postavení osoby, které byla přestupkem způsobena majetková újma / Helena Prášková.    Správní právo.roč. 49, (2016), č. 4, s. 227-240.
  article

  article

 5. Správní trestání právnických osob v Něměcku / Helena Prášková.    Jasná, Eva.6/9 (2007), s. 253-262.Trestněprávní revue.
  article

  article

 6. Vztah trestního řízení proti právnické osobě a řízení o správním deliktu právnické osoby / Helena Prášková.    Trestněprávní revue.(2012), roč. 11, č. 6, s. 131-137.
  article

  article