Search results

Records found: 4  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth 0147872 xcla^"
 1. Elektronický obchod : směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2000/31/ES / Hrádek, J..    Svoboda, Zdeněk.9/9 (2001), s. 5-8.Právní rádce.
  article

  article

 2. K čemu se vztahuje a co zahrnuje nedbalost v soukromém právu / Karel Beran, Jiří Hrádek.    Jurisprudence.roč. 26, (2017), č. 1, s. 14-24.
  article

  article

 3. Odpovědnost za dopravní nehody a odškodnění jejich následků ve Francii / Pavel Chaloupecký, Jiří Hrádek.    Rekodifikace & praxe.Roč. 4, (2016), č. 1, s. 14-20.
  article

  article

 4. Vymezení smluvních typů přepravních smluv po rekodofikaci / Jiří Hrádek.    Obchodněprávní revue.roč. 9, (2017), č. 7-8, s. 198-202.
  article

  article