Search results

Records found: 10  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth 0141902 xcla^"
 1. Aktuální problémy počítačové kriminality včetně její prevence / Josef Kuchta.    Časopis pro právní vědu a praxi.Roč. 24, (2016), č. 1, s. 5-19.
  article

  article

 2. Aplikácia medzinárodného práva v kybernetickom priestore / Jozef Valuch.    Právny obzor.roč. 102, (2019), č. 2, s. 114-130.
  article

  article

 3. Bezpečnost začíná u stanovení priorit / Martina Sobková.    Bankovnictví.roč. 26, (2019), č. 9, s. 10-13.
  article

  article

 4. Hrozby a útoky v kyberprostoru / Petr Voříšek.    Bezpečnostní teorie a praxe.Roč. 2006, č. 3, s. 3-20.
  article

  article

 5. IP adresy v kybernetické bezpečnosti / Jakub Harašta, Jakub Míšek.    Revue pro právo a technologie.Roč. 6, (2015), č. 12, s. 21-42.
  article

  article

 6. Role státu v zajišťování kybernetické bezpečnosti / Roman Pačka.    Bezpečnostní teorie a praxe.Roč. 2015, č. 3, s. 93-110.
  article

  article

 7. Sociálne siete a ochrana osobnosti / Jakub Pavčík.    Duševné vlastníctvo.roč. 20, (2016), č. 1-2, s. 39-45.
  article

  article

 8. Sociálne siete a ochrana osobnosti / Jakub Pavčík.    Duševné vlastníctvo.roč. 20, (2016), výber 2016, s. 32-38.
  article

  article

 9. Stav kybernetického nebezpečí dle zákona o kybernetické bezpečnosti / Barbora Vlachová.    Bezpečnostní teorie a praxe.Roč. 2015, č. 2, s. 67-74.
  article

  article

 10. Zablokování IP adresy nezákonným zásahem do práv podavatele / Barbora Vlachová.    Soudní rozhledy.roč. 25, (2019), č. 9, s. 294-295.
  article

  article