Search results

Records found: 11  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth 0129805 xcla^"
 1. K institutu pracovišť a jiných územních útvarů správních úřadů / Martin Kopecký.    Správní právo.Roč. 46, (2013), č. 2, s. 88-96.
  article

  article

 2. K právní povaze rozhlasových a televizních poplatků / Martin Kopecký.    Skálová, Pavla.38/3 (2005), s. 145-149.Správní právo.
  article

  article

 3. Komparace české a slovenské úpravy správního soudnictví / Martin Kopecký.    Správní právo.roč. 51, (2018), č. 1-2, s. 33-55.
  article

  article

 4. Nová směrnice sníží daňové zatížení dceřinek : platba úroků a licenčních poplatků do jiného státu v Evropské unii nebude podléhat zdanění v ČR / Kopecký, M. - Staněk, D..    Přikryl, Jan.35 (2003), s. 47.Ekonom.
  article

  article

 5. Odpovědnost za škodu způsobenou profesní komorou při výkonu veřejné moci / Martin Kopecký.    Jurisprudence.roč. 26, (2017), č. 4, s. 23-32.
  article

  article

 6. Osobní působnost přestupkového zákona / Martin Kopecký.    Právní rozhledy.roč. 25, (2017), č. 22, s. 764-770.
  article

  article

 7. Příslušnost v řízení o přestupcích / Martin Kopecký.    Správní právo.roč. 50, (2017), č. 6, s.297-313.
  article

  article

 8. Působnost správního řádu ve vztahu k samosprávě / Kopecký, M..    XI/2 (2003), s. 157-160.Časopis pro právní vědu a praxi.
  article

  article

 9. Uplatňování daně z přidané hodnoty u reklamních akcí / Kopecký, M..    Havlíček, Karel.10/7-8 (2002), s. 32-34.Daně.
  article

  article

 10. Význam materiální právní moci a rei iudicatae v právu správním / Martin Kopecký.    Právník.roč. 155, (2016), č. 10, s. 843-862.
  article

  article