Search results

Records found: 11  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth 0127446 xcla^"
 1. Aktuálně ke škodě způsobené dopravním prostředkem dle občanského zákoníku / Jakub Dohnal.    Rekodifikace & praxe.Roč. 3, (2015), č. 2, s.23-25.
  article

  article

 2. Analýza soudního vypořádání spoluvlastnictví a použití dosavadní judikatury v této oblasti / Jakub Dohnal.    Právní rozhledy.Roč. 21, (2013), č. 22, s. 786-791.
  article

  article

 3. Bránění spotřebitele, nebo bránění obchodního styku? / Jakub Dohnal.    Acta Iuridica Olomucensis.Vol. 5, (2010), No. 2, s. 157-164.
  article

  article

 4. Briefly to framework agreements according to the new civil code / Jakub Dohnal.    Evolution of private law.2015, s. 97-105.
  article

  article

 5. K povinnosti náhrady škody způsobené zvířetem dle občanského zákoníku / Jakub Dohnal.    Právní rozhledy.Roč. 23, (2014), č. 4, s. 123-126.
  article

  article

 6. K právní úpravě škody způsobené vadou budovy či její údržbou dle občanského zákoníku / Jakub Dohnal.    Právní rozhledy.Roč. 23, (2015), č. 8, s. 270-272.
  article

  article

 7. Nad zvyšováním bytových nájmů v novém občanském zákoníku / Jakub Dohnal, Ondřej Stehlík.    Právní rozhledy.Roč. 22, (2014), č. 5, s. 177-180.
  article

  article

 8. Neplatnost společnosti s ručením omezeným po rekodifikaci / Ondřej Stehlík, Jakub Dohnal.    Právní rozhledy.Roč. 22, (20014), č. 18, s. 624-628.
  article

  article

 9. Prodej a servis vozidel spotřebitelům (nejen ve značkových servisech) po rekodifikaci / Jakub Dohnal.    Obchodněprávní revue.Roč. 6, (2014), č. 5, s. 129-134 .
  article

  article

 10. Výhrada vlastnického práva podle nového občanského zákoníku / Jakub Dohnal, Miroslav Galvas.    Právní rozhledy.Roč. 22, (2014), č. 15-16, s. 543-546.
  article

  article